Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Poznaj bliżej Trenerów
Akademii Webinaru!

Agnieszka Ciereszko

Agnieszka Ciereszko

Szkoleniowiec i konsultant kariery, metodyk zdalnego nauczania

Właścicielka firmy Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju oraz marki Akademia Webinaru. Po kilku latach na etacie założyła własną firmę szkoleniową, realizującą projekty dla edukacji. Wykładowca akademicki na kilku uczelniach. Współzałożycielka poznańskiego Stowarzyszenia WiDoK, działającego na rzecz planowania i rozwoju kariery. Autorka dwóch prac magisterskich: z andragogiki i psychologii, poradników i informatorów oraz książki dla młodzieży: „Praca i ja. Przygoda życia”. Twórca gier szkoleniowych oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Popularyzatorka grywalizacji w nauczaniu. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczony żeglarz i mama 13 letniego syna. Stawia na ludzi i ich zasoby: każdy może sięgać wyżej, niż mu się wydaje, że może!

Natalia Kęsek

Natalia Kęsek

Doradca zawodowy, trener, pedagog

Praktyk w zakresie szkolnego doradztwa zawodowego, wykładowca akademicki, autorka Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego dla dwóch wielkopolskich placówek. Jako szkolny doradca zawodowy pracuje m.in. z młodzieżą, którą wspiera w zakresie budowania własnej ścieżki kariery. Prowadzi szkolenia z zakresu budowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz procesów rekrutacyjnych. W swojej pracy najczęściej stosuje aktywne metody szkoleniowe.

Filip Zaręba

Filip Zaręba

Specjalista z zakresu aktywizacji zawodowej

Praktyk poradnictwa zawodowego i Analizy Transakcyjnej. Posiada dyplom Akademii Trenera, który zdobył w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył również kurs Jobcoachingu – metody pracy z klientem dorosłym. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapetycznego w nurcie Analizy Transakcyjnej  prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Specjalizuje się w pracy z klientem dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  Uważa, że podstawowym narzędziem doradcy  jest on sam. Zwraca uwagę na ważność relacji w poradnictwie zawodowym. Autor artykułów z obszaru poradnictwa zawodowego dot. superwizji i pozycji doradcy zawodowego w przestrzeni społecznej. Twórca programów szkoleniowych skierowanych dla doradców zawodowych, aktywnie wspiera tworzenie programów aktywności zawodowej Warsztatów Aktywności Zawodowej. Inicjator spotkań superwizyjnych dla doradców zawodowych. Marzy o tym aby superwizja stała się dostępna dla każdego doradcy zawodowego.

Zbigniew Brzeziński

Zbigniew Brzeziński

Specjalista ds. komunikacji i event coordinator

Absolwent prestiżowej London School of Public Relations. Członek Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Doradca Zawodowy”. Koordynator sześciu edycji Ogólnopolskich Targów Pracy, autor licznych publikacji z zakresu wykorzystywania e-learningu i social mediów. Organizował konferencje naukowe, biznesowe, prasowe, polityczne, dyskusje panelowe. Bloger i górski wędrowiec.

Katarzyna Stachowiak

Katarzyna Stachowiak

Psycholog, doradca zawodowy, pedagog

Pasjonatka wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, wykładowca akademicki. Kieruje akademickim biurem karier, prowadzi konsultacje indywidulane oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego dla młodzieży, studentów i osób dorosłych. Autorka artykułów i narzędzi z obszaru edukacji i poradnictwa kariery. Inspiruje ją praca z drugim człowiekiem oraz wspólne poszukiwanie szans i możliwości.

Ewa Wojciechowska

Ewa Wojciechowska

Nauczycielka biologii i przyrody, wychowawca, doradca zawodowy, trener on-line

Bierze udział w licznych kursach specjalistycznych z zakresu: neuroedukacji, logodydaktyki, pedagogiki pozytywnej, edukacji globalnej, oceniania kształtującego i rozwoju osobistego. Ciągle poszukująca nowych inspiracji do działania i odkrywania skutecznych, atrakcyjnych metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przepis na sukces edukacyjny: wytrwała praca, otwartość na zmiany, entuzjazm i optymizm.

Grzegorz Idziak

Grzegorz Idziak

Coach i szkoleniowiec

Od ponad 10 lat zajmuje się edukacją dorosłych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Pracował w kilku dużych ogólnopolskich programach rozwojowych dla szkół. Posiada doświadczenie pracy w szkole jako nauczyciel. Ukończył szkołę trenerską STOP w Warszawie, studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w WSB NLU w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe z coachingu w WSB we Wrocławiu.

Wacław Kisiel-Dorohinicki

Wacław Kisiel-Dorohinicki

Psycholog biznesu, trener kadr, doradca zawodowy, coach kariery

Wykładowca akademicki i współpracownik wielu firm szkoleniowo-doradczych. Pełni funkcję opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce rozwoju kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego i zawodowego, zagadnieniach rynku pracy, budowaniu polityki antymobbingowej oraz wsparciu sprzedaży i zarządzania. Autor książek i artykułów z zakresu rozwoju osobistego i zagadnień rynku pracy.

Małgorzata Taraszkiewicz

Małgorzata Taraszkiewicz

Psycholog edukacyjny, neurometodyk

Ekspert ds. diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania, bezpieczeństwa w szkole, wspierania rozwoju talentów i e-kursów oraz setek artykułów w prasie oświatowej i menadżerskiej. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, budowniczy CODN (dziś ORE), szef PIP, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator wielu międzynarodowych i krajowych programów edukacyjnych. Wykreowała i była redaktorem naczelnym kilku e-czasopism dla rodziców i nauczycieli, m.in. TRENDY Uczenie się w XXI wieku (CODN), Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się). Koordynator kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci, w ramach której powstała e-poradnia dla rodziców (www.eporadniadlarodzicow.pl) oraz wydawany jest magazyn „Mam Dziecko w Szkole”. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Zajmuje się propagowaniem i wdrażaniem innowacyjnych programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i budowania modelu szkoły 21 wieku.

Agnieszka Koluch-Horbowicz

Agnieszka Koluch-Horbowicz

Trener, kognitywista, nauczyciel

Z wykształcenia kognitywistka, etnolingwistka, trener, pracuje również jako nauczyciel języka angielskiego – głównie z dziećmi. Certyfikowany trener FamilyLab, prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców i osób pracujących z dziećmi. Pasjonatka Porozumienia bez Przemocy oraz edukacji alternatywnej.

Beata Strzyżewska

Beata Strzyżewska

Psycholog kliniczny, coach rozwoju osobistego

Specjalista w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, certyfikowany mediator. Praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze psychologii klinicznej oraz edukacji dziecka i osób dorosłych. W pracy szkoleniowej i terapeutycznej wykorzystuje innowacyjne metody i narzędzia . Jest praktykiem kreatywnej metody Points of You wykorzystywanej do pracy grupowej i indywidualnej. Autorka i współautorka wielu programów szkoleniowych i edukacyjnych.

Jarosław Kordziński

Jarosław Kordziński

Trener, mediator, coach, tutor

Trener, mediator, coach i tutor z praktyką w projektach realizowanych przez instytucje centralne (MEN, CODN, ORE), regionalne bądź lokalne organizacje samorządowe (wojewódzkie placówki doskonalenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy miast i gmin). Autor i prowadzący szkoleń e-learningowych dla WSiP, Wydawnictwa Operon, EduMach, Ośrodka Rozwoju Edukacji Educator. Autor bądź współautor licznych projektów systemowych dla oświaty realizowanych na poziomie kraju, regionu i samorządów lokalnych. Autor ponad 20 pozycji książkowych z zakresu edukacji oraz psychologii pozytywnej (Wydawnictwa: Verlag Dashofer, WSiP, Wydawnictwo CODN, Helion, Wolters Kluwer, Złote Myśli, stały współpracownik „Dyrektora Szkoły”). Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową.

Agata Kowalik-Zydek

Agata Kowalik-Zydek

Pedagog, coach, trener

Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i coachingu kariery oraz efektywnym uczeniu się, od kilku lat prowadzi w tym zakresie warsztaty i spotkania indywidualne dla młodzieży i dorosłych. Jednocześnie od wielu lat zarówno na użytek własny jak i zawodowy posługuje się myśleniem wizualnym, uczy również innych w jaki sposób przy jego pomocy czynić swoje działania bardziej efektywnymi. Od zawsze fascynowała ją praca z ludźmi oraz rysowanie, dlatego ogromną radość sprawia jej fakt, że może zawodowo łączyć oba obszary. Na Facebook’u prowadzi własną stronę poświęconą myśleniu wizualnemu „Kleczkorysy czyli myślenie wizualne w praktyce”.

Marcin Kuc

Marcin Kuc

Pedagog terapeuta, doradca zawodowy – jobcoach

Nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego i Jobcoaching. Lider sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Sekcja Terapeutów Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP.
Motto życiowe: „Primum non nocere”.

Marcin Kuc

Agnieszka Szwed

Coach, Nauczyciel, Wychowawca, Tutor, Trener online

Z wykształcenia administratywistka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi, a także Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą oraz Podyplomowe Studia Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pracowała w nadzorze organizacyjnym nad szkołami ponadgimnazjalnymi na terenie województwa dolnośląskiego, a także jako nauczyciel/wykładowca przedmiotów ekonomicznych i prawnych w szkołach policealnych i aktualnie w szkołach ponadgimnazjalnych oraz centrum kształcenia ustawicznego. Jest Egzaminatorem OKE we Wrocławiu w zawodzie technik administracji. Jako praktykujący coach oraz nauczyciel-wychowawca prowadzący coaching edukacyjny cały czas poszerza swoją wiedzę i dzieli się nią z innymi. Pasjonatka zdrowego rozsądku oraz psychologicznych aspektów motywacji, zwłaszcza w zakresie kształtowania marki osobistej. Fascynuje ją Ajurweda i wieloaspektowy rozwój świadomości. Na co dzień propaguje optymizm oraz konsekwencję w działaniu.

Marcin Kuc

Sebastian Glaziński

Doradca zawodowy, nauczyciel, trener on-line, pedagog resocjalizacji

Nauczyciel, doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze szeroko rozumianego doradztwa edukacyjno-zawodowego, preorientacji i orientacji zawodowej. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i narzędziami w pracy nauczyciela, doradcy zawodowego – współpracuje w tym zakresie również z firmami. Brał czynny udział jako trener w projekcie edukacja dla pracy KOWEZiU oraz jako współautor scenariuszy zajęć i programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej klasy 7 i 8, gimnazjum w projekcie efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych KOWEZiU, ORE. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie wolnym aktywnie spędza czas na sportowo.

Marcin Kuc

Piotr Bachoński

Trener edukacyjny, nauczyciel, wicedyrektor

Z zamiłowania i pasji nauczyciel języka polskiego i informatyki, wicedyrektor szkoły. Entuzjasta edukacji jako siły mogącej zmieniać świat i ludzi. Wieloletni praktyk Oceniania Kształtującego. Trener edukacyjny zainteresowany zjawiskami motywacji, kreatywności, kształtowania zachowań uczniów. Ostatnio zgłębiający zagadnienia pracy z narzędziami kreatywnego myślenia TOC. Prelegent konferencji: Czy szkoła może być lepsza? SEO Kraków 2015 oraz XII konferencji OSKKO Kraków 2016. Absolwent UAM w Poznaniu a także Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Prywatnie miłośnik turystyki rowerowej.

Marcin Kuc

Katarzyna Wiśniewska

Terapeuta relacji dzieci i młodzieży z autyzmem, nauczyciel

Specjalizuje się w terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prezes Fundacji Na Niebiesko zajmującej się propagowaniem wiedzy na temat autyzmu. Terapeuta 1 i 2 stopnia metody HANDLE i Growth trough Play System, stosuje innowacyjne metody zakorzenione w nurcie rozwojowym. W pracy wspiera rozwój umiejętności społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, samoregulacji układu nerwowego. Współpracuje z placówkami oświatowymi jako konsultant ds. terapii dzieci z ASD. Autorka szkoleń i warsztatów. Instruktor sportu osób z niepełnosprawnością. Jako nauczyciel pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek Wychowanie Fizyczne specjalizacja Sport Osób Niepełnosprawnych. Propagatorka holistycznego podejścia do terapii. Prywatnie mama Krzysia i Dorotki.

Marcin Kuc

Katarzyna Skolimowska

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, INSTRUKTORKA ZAJĘĆ TEATRALNYCH, BLOGERKA, AUTORKA KSIĄŻEK

Polonistka z doświadczeniem zawodowym we wszystkich typach szkół, instruktorka szkolnych zajęć teatralnych, opiekunka klubów wolontariusza. Dziennikarka magazynu dla wychowawców „ Sygnał”. Autorka bloga www.inspiracjedlaszkoly.pl i właścicielka marki FitEdukacja. Inicjatorka oddolnego ruchu edukacyjnego „FitEdukacja – Zdrowy wymiar edukacji”, który ma na celu wprowadzenie do polskich szkół edukacji dla zdrowia (w tym edukacji do ruchu i poprzez ruch oraz dietę dla mózgu). Jej misją jest także rozprzestrzenianie idei rozwijania kompetencji miękkich od najmłodszych lat. Pomysłodawczyni i współautorka nowoczesnego podręcznika dla wychowawców „Wychowanie do osobistego rozwoju” (cz.1. i cz.2.). Prywatnie żona oraz mama dwu i pół letniej Oliwki.

Bądźmy w kontakcie.

Polub nasz profil na Facebook.

Facebook.

Bądź na bieżąco i śledź nas na naszym profilu Facebooku.