Akademia Webinaru
Koszyk
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

Akademia Webinaru
Szkolenia online
Akademie
Akademie
Szukasz maksimum praktycznej wiedzy i nie lubisz półśrodków? To dla Ciebie stworzyliśmy Akademie. Są to intensywne, praktyczne cykle kilku webinarów. Podczas szkoleń poznasz dany obszar kompleksowo, dostaniesz materiały, metody i narzędzia pracy. Otrzymasz dwustronny certyfikat z wpisaną liczbą godzin (zazwyczaj do 8 do 20 godzin). Pracuj z pasją!
Zobacz szkolenia
Bestsellery

Sklep

Doradztwo zawodowe i szkolenia
Doradztwo zawodowe i szkolenia
Szukasz eksperckiej wiedzy i zwiększania własnych umiejętności? Weź udział w pojedynczych webinarach, stworzonych dla zapracowanych specjalistów. Prezentujemy metody pracy, techniki i narzędzia do planowania kariery edukacyjno – zawodowej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Weź też udział w szkoleniach dla trenerów z zakresu innowacyjnych metod pracy z grupą i jej aktywizacji. Trenerzy – praktycy odkryją przed Tobą nowe inspiracje i pokażą kierunki rozwoju.
Podkategorie
Wszystkie szkolenia
Metody i narzędzia pracy
Doradztwo indywidualne
Doradztwo grupowe
Trendy i rozwój w doradztwie
Rynek pracy i rekrutacja
Dla trenera i szkoleniowca
Bestsellery

Sklep

Edukacja szkolna
Edukacja szkolna
Szukasz nowych umiejętności, które przydadzą Ci się w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą? Oferujemy innowacyjne tematy z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania oraz profilaktyki i terapii pedagogicznej i psychologicznej. Pojedyncze webinary prowadzą doświadczeni Trenerzy – na co dzień pracujący z uczniem i jego rodzicami. Bez zbędnej teorii przechodzimy do sedna – dostajesz inspiracje i narzędzia pracy.
Podkategorie
Wszystkie szkolenia
Dydaktyka i metodyka
Diagnoza i ocenianie
Wychowanie i wsparcie
Rozwój i kompetencje kluczowe
Edukacja cyfrowa
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozwój osobisty
Rozwój osobisty
Chcesz być bardziej skuteczny, znać swoją wartość i biegle komunikować się otoczeniem? Stworzyliśmy pojedyncze webinary dla osób, które chcą rozwijać swoją przedsiębiorczość, zaradność ale także pragną inwestować swój czas w szukanie sensu i własnej niepowtarzalnej drogi. Rozwijaj swoją świadomość i bierz od życia więcej niż Ci się wydaje, że możesz!
Zobacz szkolenia
Bestsellery

Sklep

ICT
ICT
Szkolimy z zakresu szeroko pojętego IT. Naucz się biegle posługiwać programami do codziennej pracy, poznawaj tajemnice Internetu i nowoczesnych aplikacji. Usprawnij swoje życie, rozwijaj kompetencje przyszłości. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez nowe obszary. Otrzymasz certyfikat i nowe kompetencje.
Zobacz szkolenia
Bestsellery

Sklep

Pigułki wiedzy
Pigułki wiedzy
Potrzebujesz prostych, praktycznych narzędzi do wykorzystania w pracy? Szukasz krótkich instrukcji jak korzystać z nowoczesnych technologii? Mamy dla Ciebie pigułki wiedzy – konkretne, mięsiste i oszczędzające Twój cenny czas materiały, dzięki którym zdobędziesz narzędzia pracy i nowe umiejętności. Są to m.in. infografiki, scenariusze, kwestionariusze, tutoriale, filmy instruktażowe, audiobooki, karty, gry, metody. Jeśli opiszesz nam w jaki sposób wykorzystałeś wiedzę z pigułek, dostaniesz DYPLOM PRAKTYCZNEGO INNOWATORA.
Zobacz szkolenia
Zaloguj się
Koszyk: 
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Akademia Webinaru oraz Polityka Prywatności.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.akademiawebinaru.pl.

Sprzedającym jest firma Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju Agnieszka Sip zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Hetmańska 110/8, 61-493 Poznań, NIP: 782-210-55-04, Regon: 300857429 zwany także Usługodawcą.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 603 782 713 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@akademiawebinaru.pl.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.akademiawebinaru.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.akademiawebinaru.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.akademiawebinaru.pl prowadzi sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Chrome lub Internet Explorer w najnowszej wersji,
  • rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.akademiawebinaru.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas szkoleń).
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie certyfikatu na podane dane, jeśli były one nieprawidłowe oraz wysyłki materiałów szkoleniowych na niepoprawny adres.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego ze szkolenia oraz nieotrzymania przesyłki.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury VAT z odroczoną płatnością, przed kupnem szkolenia. Prośbę taką należy zgłosić mailowo przez zakupem szkolenia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 1. Aby korzystać z usług szkoleniowych, klient musi skorzystać z opcji rejestracji (logowania), czyli zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia oraz bezterminowego dostępu do materiałów. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 2. Po poprawnym złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. Email  może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24, PayPal lub tradycyjnym przelewem. Złożone zamówienie oczekuje na opłacenie przed 7 dni kalendarzowych, po tym czasie zostanie usunięte, chyba że klient zgłosi emailowo lub telefonicznie fakt opłacenia w terminie późniejszym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ani nie uznaje reklamacji za niezrealizowane zamówienia, opłacone po terminie 7 dni od zamówienia.
 4. W przypadku szkoleń dostępnych w terminie przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 3 dni przed szkoleniem. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu dostępnym w terminie, w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. Możliwa jest zmiana wybranego tematu i terminu szkolenia najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem Usługi. Aby dokonać zmiany tematu lub terminu szkolenia należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.
 5. W przypadku szkoleń wideo (nagranych webinariów) udostępniane one będą po opłaceniu udziału, bez obostrzeń terminowych.
 6. Udział w szkoleniach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest w żaden sposób wiążący finansowo ze Sprzedającym.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane w przypadku wersji VIP) maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu przelewu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z funkcjonowania przewoźników w przypadku wysyłki zamówień. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych do wysyłki, w efekcie czego nie dotrze ona do klienta lub wróci do sprzedającego, koszty ponownego wysłania ponosi sam klient. Przesyłki zagraniczne wymagają odpowiedniej dopłaty.
 8. Certyfikaty wystawiane są w sposób opisany przy informacjach dotyczących wersji szkolenia plus lub vip, wystawiane są dla osoby, która dokonuje zamówienia i wpisuje poprawnie swoje dane. Jeśli certyfikat ma być wystawiony na inną osobę, należy ten fakt zgłosić przez złożeniem zamówienia lub wpisać taką informację w pole z dodatkowymi informacjami. Po otrzymaniu dostępu do szkolenia nie ma możliwości zmiany danych osoby do wystawienia certyfikatu.
 9. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.
 10. Poszczególne szkolenia terminowe odbędą się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 10 osób, dopuszcza się realizację szkolenia przy mniejszej liczbie osób – decyzja należy do Sprzedającego. Sprzedający nie wysyła wiadomości przypominających o szkoleniach. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych webinarów. W razie pytań lub wątpliwości może skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu lub wskazanym na stronie sklepu emailem.
 11. Uczestnik szkolenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na nagranie spotkania online, w którym uczestniczy i umieszczenie szkolenia przez Sprzedającego na nośnikach (typu DVD, pen drive) oraz w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).
 12. Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu online "na żywo" musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: Przepustowość łącza - minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi). Dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzeba co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows XP i Windows 7 potrzeba 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM. Potrzeba także przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome. Posiadanie kamery i mikrofonu nie jest potrzebne. Uczestnicy widzą prezentera, natomiast nie udostępniają swojego wizerunku, komunikujemy się za pomocą czatu. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Akademii Webinaru. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny w pracy z klientem, podopiecznym, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje treści cyfrowe, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy. Dyrektywa OMNIBUS (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Nowe zapisy wprowadzone przedmiotowym aktem prawnym znajdują zastosowanie w Polsce od 1 stycznia 2023 roku.), uregulowała możliwości rezygnowania z zakupionych w Internecie materiałów cyfrowych. Szkolenia wideo w Akademii Webinaru to treść cyfrowa. W przypadku sprzedaży produktów elektronicznych jak nasze szkolenia (e-booków, webinarów lub nagrań z webinarów) mamy do czynienia z treściami elektronicznymi. W związku z tym nie można ich zwrócić.
 2. Dokonując zakupu zamawiający/klient oświadcza, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy po uzyskaniu dostępu do zakupionego szkolenia i jest tego faktu świadomy. Akceptując ten fakt, klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia (uzyskanie dostępu do szkolenia). Akceptacja oznacza też zgodę na rozpoczęcie świadczenia, tj. zgodę na przyznanie dostępu do zamówionego kursu. Realizacja przyznania dostępu do szkolenia to równocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, które zawiera zgodę kupującego na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§6 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego uzasadnienie reklamacji, w osobnym pliku, załączonym do wiadomości, z podaniem daty zakupu, tytułu szkolenia, danych osoby szkolącej się oraz minimum 3 argumentów świadczących o niewłaściwym wykonaniu usługi szkoleniowej.
 3. Program każdego szkolenia i czas jego trwania są podane na karcie opisu każdego szkolenia. Klient ma też dostęp do informacji Czym są nasze webinaria?: "niskopłatne wersje szkoleń, nasze nagrania nie są realizowane w green box i z pomocą profesjonalnego studia nagrań". Reklamacja zatem nie może dotyczyć zbyt krótkiego czy długiego trwania szkolenia, braku obszarów merytorycznych, jeśli ujęte zostały w programie oraz niedostatecznej jakości technicznej szkolenia. Wszystkie szkolenia przeszły kontrolę techniczną i ich jakość jest wystarczająca.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 5. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji dotyczy tylko szkoleń zrealizowanych przez klienta w całości i reklamacji merytorycznie uzasadnionych.
 6. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego certyfikatu udziału w szkoleniu.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
 4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się TUTAJ

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2016 r. z odpowiednimi zmianami 01 maja 2024r.

kontakt@akademiawebinaru.pl
Facebook
cross