Nauczyciel – szkoleniowcem.

Autor tekstu

Autor tekstu

Agnieszka Ciereszko

Bądźmy w kontakcie na Facebooku!

Rola nauczyciela jest najstarszą znaną nam rolą w historii uczenia się człowieka. Nauczanie dzieci i młodzieży zaliczane było od zawsze do  najważniejszych obowiązków społecznych. Wraz z rozwojem społecznym zmieniały się i będą zmieniać funkcje i zadania nauczyciela.

Żyjemy w czasach, w których wyraźnie widać zmieniającą się rolę belfra, pedagoga, nauczyciela. Wszystkie te przemiany wymuszane są przez szybki rozwój technologiczny, zmiany w trybie życia i sposobie poznawania świata. Wraz ze zmianą tych elementów oczywiste jest, musi nastąpić zmiana sposobu przekazywania wiedzy. W chwili obecnej dostęp do informacji jest powszechny i prosty, można więc postawić śmiałą tezę: do czego zatem potrzebny jest nauczyciel?

Dawno temu nauczyciel był jedyną skarbnicą wiedzy, którą musiał przekazać swojemu uczniowi, później pojawiły się biblioteki, księgarnie, w końcu Internet. Wiedza nie jest już zasobem, do której dostęp mają tylko nieliczni i wybrani. Wiedza jest dziś elementem życia dostępnym na każdym kroku. Zatem nauczyciel przechodzi transformację swojej roli. Z czystego nauczania na kształtowanie postaw. Nauczyciel w dzisiejszych czasach ma za zadanie towarzyszyć swojemu uczniowi w poznawaniu świata, uczyć go krytyczności oraz rozniecać głód poznania. Nie musi natomiast przekazywać i wpompowywać w niego wszystkich zasobów, które uczeń tak naprawdę ma dostępne w sieci. Nauczyciel zatem powinien pełnić rolę mentora, przewodnika i coacha. Niestety dużo jeszcze czasu upłynie zanim programy nauczania i same postawy nauczycieli zaczną dostosowywać się do tych przemian. Są jednak pewne jasne wytyczne związane z tym co nauczyciel „powinien”, możemy tu wyróżnić przykładowo:

 • Stałe wzbogacanie wiedzy i umiejętności.
 • Duża wiedza merytoryczna i zawodowa.
 • Twórcza inwencja i pomysłowość.
 • Aktywność zawodowa i zaangażowanie w pracy.
 • Upór w pokonywaniu trudności.
 • Wewnętrzny spokój.
 • Chęć współpracy i upowszechnianie osiągnięć.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą.
 • Realizm w zamysłach i działaniu.

Swoją postawą nauczyciel powinien uczyć młodzież i dzieci w jaki sposób uczyć się do końca życia. Widać zatem ogromna przemianę w trendach edukacyjnych. Dzisiejszy nauczyciel powinien uczyć uczenia się. Wielu specjalistów podkreśla też fakt, że rola nauczyciela powinna pójść w dzisiejszej szkole w kierunku nauczyciela – szkoleniowca. Wciąż pokutuje wizerunek nauczyciela jako osoby biernej, przekazującej wiedzę, a mało praktycznej, wchodzącej w interakcję z uczniem i aktywizującym całą grupę. A takie właśnie zadania ma szkoleniowiec, który bezpośrednio odpowiedzialny jest za wyniki w uczeniu się swojej grupy.

Szkoleniowiec zatem nie tylko przekazuje nową wiedzę, ale również ma za zadanie wzbudzić refleksję grupy, jej aktywność, interakcyjność oraz samodzielność w dochodzeniu do prawdy – wiedzy. Szkoleniowiec często pracuje na procesie, zmienia charakter zajęć w zależności od potrzeb grupy, dobry szkoleniowiec potrafi na bieżąco skorygować swój program szkoleniowy, aby odpowiadał potrzebom i wymaganiom jego słuchaczy. Niestety nauczyciel w Polskiej szkole ma z góry założony program na rok, który realizuje bez względu na potrzeby swoich uczniów. Jest to oczywiście związane również z wymogami formalnymi, jakie narzuca nauczycielowi cały system oświatowy.

Szkoleniowiec jest zobowiązany do tworzenia programów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi firm zlecających, a wynikających z potrzeb grup docelowych. Szkoleniowiec ponadto pracuje na cyklu Kolba – motywując swoich uczestników, aby poznawali nowe pojęcia metodami praktycznymi: od praktyki do teorii. Nauczyciel natomiast motywuje ucznia do poznawania przede wszystkim teorii, a później ewentualnie praktyki. W czasach, kiedy na rynku pracy pożądaną wiedzą jest wiedza praktyczna, taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia. Pracodawcy, zatrudniający pracowników, biją na alarm, krytykując system nauczania szkolnego i akademickiego, jako sztywny i zbyt teoretyczny. Zatem nauczyciel powinien pójść w stronę dobrego szkoleniowca, który uczy swoich podopiecznych myślenia i samodzielnego zdobywania wiedzy.

Sami uczestnicy szkoleń komercyjnych doceniają najbardziej te szkolenia, w których stosowane są innowacyjne metody nauczania. Należą do nich przede wszystkim:

 • Wykorzystanie metody projektowej.
 • Grywalizacja – zastosowanie mechanizmu gier komputerowych w procesie szkoleniowym.
 • Nowoczesne technologie w procesie nauczania.
 • Outdoor – szkolenia poza murami sal szkoleniowych.

W Polsce funkcjonują od kilku lat dwie szkoły średnie uczące metodami projektowymi, nauczyciel podczas lekcji nie przekazuje wiedzy w sposób tradycyjny, a jedynie dostarcza uczniom materiałów i źródeł potrzebnych informacji, uczniowie zaś sami dociekają do prawd pod jego okiem. Szkoły te mają bardzo duży wskaźnik zatrudnialności! Okazuje się bowiem, że współczesna edukacja i rynek szkoleniowy powinien pójść w kierunku praktykowania, pasji czerpanej z samodzielnego poznawania rzeczywistości. Nauczyciel w takiej konfiguracji będzie zatem mentorem, przewodnikiem a nie skarbnicą wiedzy i jedynym jej posiadaczem.

Oprócz samego sposobu prowadzenia lekcji – szkoleń należy wspomnieć, że rynek szkoleniowy, który jest rynkiem trudnym (ostatnimi czasy mocno przesycony) będzie się rozwijał nadal dynamicznie. Firmy kładą duży nacisk na rozwijanie zasobów ludzkich, stąd dobrze przygotowane szkolenia, prowadzone przez charyzmatycznych szkoleniowców będą zawsze na wagę złota. Niski przyrost demograficzny, powodujący stopniowe zamykanie wielu szkół, może spowodować masowe bezrobocie wśród nauczycieli.

Rynek szkoleniowy będzie zatem ciekawą formą przebranżowienia i rozwijania kwalifikacji dla nauczyciela. Oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji.  Współczesny nauczyciel powinien przechodzić zatem od swej roli nauczania do roli trenera i szkoleniowca. Szkoły mogłyby poszczycić się lepszym wskaźnikiem przyrostu wiedzy, jeśli nauczyciele z większą starannością dobieraliby metody i techniki nauczania.

 

Dowiedz się więcej.

Szukasz pracy i potrzebujesz wskazówek, jak znaleźć wymarzoną pracę?

Hej, co myślisz o tym tekście? Daj nam znać w komentarzu lub podziel się nim ze znajomymi! 🙂

 • Facebook

 • Twitter

 • Google+

 • LinkedIn

 • Print Friendly